Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Zaměření zájmových kroužků > Výtvarné a tvořivé > Keramika

Keramika

 

Keramika pro začátečníky

Účastníci si osvojí základy  práce s keramickou hlínou, základy modelování, zpracování keramické  hlíny a jejího dekorování engobami. Seznámí se se zákonitostmi glazování – finální podoby výrobků. Vyrobí si mnoho krásných výrobků, využitelných nejen v domácnosti, ale i jako dárky a pozornosti pro své blízké.

 

Keramika pro mírně pokročilé

Účastníci si osvojí práci s keramickou hlínou jako s materiálem pro modelování a výrobu nejrůznějších předmětů, které ožívají v dětské fantazii. Žáci se seznámí i s širokou škálou výrobků, které se v lidských dějinách z hlíny  vyráběly  a vyzkouší si na nich svoji nápaditost a dovednost. Kromě keramické hlíny se naučí používat i různé techniky dekoru, glazury, engoby, práci s barvítky a odlévání ze sádrových forem. Vyrobí si mnoho krásných dekoračních, ale i užitkových výrobků, kterými potěší své blízké.

 

Keramika pro pokročilé a talentovanou mládež

Účastníci se zdokonalují v práci s keramickou hlínou, jejími zákonitostmi, prohlubují svoji nápaditost a dovednost ve  výrobě  nejrůznějších předmětů, užitkových či dekoračních, rozvíjí svoji fantazii.  Kromě keramické hlíny se procvičují  v  používání různých technik dekoru, prohlubují si znalosti používání  glazur,  engob, pracují  s barvítky a odlévají výrobky  ze sádrových forem. Naučí se základům práce na hrnčířském kruhu, dále také základům sochařského a keramického způsobu vytváření postav, menších sošek a bust.