Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace rodičům > Informace o zájmových kroužcích

Informace o zájmových kroužcíchDatum konání:
4.9.2017

Informace o zájmových kroužcích

  • Zápis do zájmových kroužků na školní rok 2017/2018 bude probíhat od pondělí 4.9.2017 
    v době od 9 do 17 hodin v kanceláři DDM Čáslav
  • Pravidelná činnost bude zahájena v pondělí 18. září 2017, ukončena v pátek 15. června 2018.
  • Zájmový kroužek zahajuje svoji činnost, přihlásí-li se minimální počet zájemců, který stanoví ředitelka DDM Čáslav.
  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku (obdrží účastník na první hodině) odevzdá zájemce při platbě ZK pokladní. Rodiče /zákonní zástupci/ svým podpisem souhlasí s účastí svého dítěte v zájmovém kroužku, seznámí se s pravidly o účasti dítěte v ZK a zavazují se  uhradit úplatu za ZK ve stanoveném termínu.
  • Úplatu za zájmový kroužek je nutno uhradit za celý školní rok do 23. října 2017 pokladní v kanceláři DDM, nebo přes bankovní účet, jinak je člen  ze ZK vyloučen.
  • V kanceláři DDM, nebo přes bankovní účet, jinak je člen  ze ZK vyloučen.
  • Vyplněnou přihlášku odevzdávají  i zájemci, kteří navštěvovali ZK v předchozím roce.
  • Pokud člen zájmového kroužku sám předčasně ukončí činnost, zápisné se nevrací. Ve zvláště odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc, úraz apod.) lze poměrnou část vrátit, a to na základě písemné žádosti člena ZK /staršího 18ti let/ v případě dětí  zákonného zástupce potvrzena lékařem o dlouhodobé nemoci dítěte.