Kroužky 2021/2022

Počet nalezených kroužků: 101

Angličtina hrou ZŠ Vlkaneč

ČT 13:00-14:00

Věk 6-8

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Přijímáme náhradníky

Angličtina hrou 1 ZŠ Náměstí

ÚT 12:20-13:05

Věk 8-9

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

zájmový kroužek pro 3.A ZŠ náměstí Čáslav

Angličtina hrou 2 ZŠ Náměstí

ST 11:30-12:15

Věk 8-9

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední místo!

Zájmový kroužek je určen pro děti ze třídy 3.B ZŠ náměstí Čáslav

Atletika A1

ÚT 16:00-17:00, ČT 16:00-17:00

Věk 8-11

Vodranty

Volno

Atletika A2

ÚT 16:00-17:00, ČT 16:00-17:00

Věk 8-11

Vodranty

Poslední místo!

Atletika B1

ÚT 16:00-17:00

Věk 8-10

600 Kč / rok

Vodranty

Volno

Pro děti narozené 2012, 2013.

Atletika B2

ÚT 16:00-17:00

Věk 8-10

600 Kč / rok

Vodranty

Poslední 3 místa

Pro děti narozené 2012, 2013.

Atletika B3

ČT 16:00-17:00

Věk 8-9

600 Kč / rok

Vodranty

Volno

Pro děti narozené 2012, 2013.

Atletika B4

ČT 16:00-17:00

Věk 8-10

600 Kč / rok

Vodranty

Volno

Pro děti narozené 2012, 2013.

Atletika C1

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-8

600 Kč / rok

Vodranty

Volno

Atletika C2

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-8

600 Kč / rok

Vodranty

Poslední 3 místa

Atletika D1

ČT 17:00-18:00

Věk 6-8

600 Kč / rok

Vodranty

Volno

Pro děti narozené 2013 - 2015.

Atletika D2

ČT 17:00-18:00

Věk 6-8

600 Kč / rok

Vodranty

Přijímáme náhradníky

Pro děti narozené 2013 - 2015.

Atletika E1 + E2

ČT 17:00-18:00

Věk 5-6

600 Kč / rok

Vodranty

Volno

Dívčí klub

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-15

1 200 Kč / rok

DDM Čáslav

Poslední 3 místa

Zájmový kroužek je zaměřen na rozvoj kreativity a tvořivosti. V kroužku bude probíhat výroba dívčích doplňků s využiím sezónních materiálů a s použitím různých technik. Na hodinách bude probíhat ja individuální, tak kolektivní práce.

Flétna 1

PO 15:00-16:00

Věk 8-15

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Poslední 2 místa

Zájmový kroužek je určen pro začátečníky, ale i pokročilé, kteří ovládají hru na zobcovou flétnu. Děti se naučí základy hudební nauky a hry na hudební nástroj.

Flétna 1 ZŠ Krchleby

ST 13:00-13:30

Věk 6-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Přijímáme náhradníky

Zájmový kroužek Flétna je určen pro žáky od 6 - 11 let ze ZŠ Krchleby.

Flétna 2 ZŠ Krchleby

ÚT 15:00-15:30

Věk 6-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Obsazeno

Zájmový kroužek Flétna 2 je určen pro žáky 6 - 11 let ze ZŠ Krchleby.

Florbal 1

ÚT 16:00-17:30

Věk 13-18

1 000 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 1 otevřen pro děti od 8. třídy + středoškoláky. ZK probíhá v tělocvičně BIOS - SPŠ a OA Čáslav.

Florbal 1 Vrdy

PO 15:00-16:00

Věk 12-13

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 1 Vrdy je otevřen pro děti z 6. - 9. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Vrdy.

Florbal 1 Žehušice

ÚT 12:15-13:00

Věk 9-10

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední místo!

Zájmový kroužek Florbal 1 je určen pro žáky 4.a 5. tříd ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice.

Florbal 2

ÚT 17:30-18:30

Věk 0-0

800 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 2 je otevřen pro děti z 6. - 7. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Masarykova.

Florbal 2 Vrdy

ÚT 15:00-16:00

Věk 14-15

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 2 Vrdy je otevřen pro děti z 8. - 9. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Vrdy.

Florbal 2 Žehušice

ČT 12:15-13:00

Věk 11-15

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek Florbal 2 je určen pro žáky 6.- 9. tříd ZŠ J.V.Sticha Punta Žehušice

Florbal 3

ÚT 18:30-19:30

Věk 0-0

800 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 3 otevřen pro děti z 8. - 9. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Masarykova.

Florbal 3 Vrdy

ST 13:00-14:00

Věk 6-8

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 3 je otevřen pro děti z 1. - 2. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Vrdy

Florbal 4

PÁ 16:00-17:30

Věk 0-0

800 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 4 otevřen pro děti z 3. - 5. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Masarykova.

Florbal 4 Vrdy

ST 14:00-16:00

Věk 9-10

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 2 místa

Zájmový kroužek florbal 4 je otevřen pro děti z 3. - 4. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Vrdy.

Florbal 5 Vrdy

ST 15:00-16:00

Věk 11-12

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 4 je otevřen pro děti z 3. - 4. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Vrdy.

Florbal Žleby

PÁ 13:30-14:30

Věk 12-15

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Hry a cvičení ZŠ Vrdy

ČT 14:45-15:45

Věk 9-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 2 místa

Zájmový kroužek Hry a cvičení je určen pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ Vrdy.

Jóga pro dospělé

PO 18:15-20:00

Věk 15-99

DDM Čáslav

Poslední místo!

Posílení a harmonizace celého těla, vhodné i pro začátečníky

Keramická plastika 1

ST 13:45-15:45

Věk 10-18

1 900 Kč / rok

Grand

Poslední 2 místa

Kroužek je určen pro děti a mládež s dobrou znalostí základů modelování, tvoření z plátů, hádkové techniky a dalších technik.

Keramická plastika 2

ST 16:00-18:00

Věk 10-18

1 900 Kč / rok

Grand

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti a mládež s dobrou znalostí práce s keramickou hlínou a technik tvoření z plátů, modelování, hádkové techniky a dalších technik.

Keramický předškoláček

ST 12:45-13:45

Věk 5-6

1 200 Kč / rok

Grand

Přijímáme náhradníky

Keramika pro děti předškolního věku, které již navštěvovaly keramický kroužek.

Keramický školkáček

ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

1 200 Kč / rok

Grand

Poslední místo!

Keramický kroužek je pro děti, které ještě nechodily na keramiku. Budou se seznamovat s keramickou hlínou a vytvářet jednoduché výrobky přizpůsobené jejich věku.

Keramika

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-15

1 200 Kč / rok

Grand

Přijímáme náhradníky

Kroužek keramiky je určen pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Děti se naučí základům práce s keramickým materiálem.

Keramika mírně pokročilí

ÚT 14:00-15:30

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

Grand

Přijímáme náhradníky

Kroužek keramiky je určen pro účastníky, kteří minulý rok navštěvovali zájmový kroužek Keramika pro začátečníky. V tomto ZK budeme prohlubovat základní znalosti práce s keramickou hlínou a různé techniky jejího zpracování, tvarování a dekorování.

Keramika pokročilí 1

PO 13:45-14:45

Věk 8-12

1 200 Kč / rok

Grand

Poslední 3 místa

Keramika pokročilí 2

ÚT 15:30-17:00

Věk 9-15

1 700 Kč / rok

Grand

Přijímáme náhradníky

Keramika pokročilí 3

ČT 14:30-16:00

Věk 9-16

1 700 Kč / rok

Grand

Přijímáme náhradníky

Kroužek keramiky je určen pro účastníky se znalostí základních technik výroby z keramického materiálu a se základy techniky glazování.

Keramika začátečníci 1

PO 12:45-13:45

Věk 6-10

1 200 Kč / rok

Grand

Poslední místo!

Keramika začátečníci 2

PO 14:45-15:45

Věk 6-15

1 200 Kč / rok

Grand

Přijímáme náhradníky

Zájmový kroužek Keramika začátečníci 2 je určen pro začátečníky, kteří ještě s keramickou hlínou nepřišli do kontaktu, popř. s malými zkušenostmi. Společně se naučíme základům práce s keramickým materiálem,(modelování, hádkové technice a dalším), základům glazování (povrchová úprava) výrobků).

Keramika začátečníci 3

ČT 13:30-14:30

Věk 6-16

1 200 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Zájmový kroužek Keramika pro začátečníky 3 je určen pro začátečníky, kteří ještě s keramickou hlínou nepřišli do kontaktu, popř. s malými zkušenostmi. Společně se naučíme základům práce s keramickým materiálem,(modelování, hádkové technice a dalším), základům glazování (povrchová úprava) výrobků).

Kick box

ST 18:00-19:30

Věk 10-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Klávesy

ÚT 13:00-14:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Poslední místo!

Zájmový kroužek je určen pro začátečníky i pro mírně pokročilé. Děti se naučí základy hudební nauky a hry na hudební nástroj.

Klub ručních prací

ÚT 16:00-18:00

Věk 10-99

DDM Čáslav

Poslední 4 místa

Zájmový kroužek je určen pro zájemce, kteří mají rádi ruční práce, zejména paličkování, háčkování, pletení, korálkování a jiné.

Kytara pokročilí 1

PO 16:00-17:00

Věk 10-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Poslední místo!

Zájmový kroužek je určen pro účastníky, kteří již alespoň 3 roky aktivně hrají na kytaru. Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti ve hře na hudební nástroj,osvěží si základy hudební nauky přímo související s hrou na nástroj.

Kytara pokročilí 2

ÚT 16:00-17:00

Věk 10-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Zájmový kroužek je určen pro účastníky, kteří již alespoň 3 roky aktivně hrají na kytaru. Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti ve hře na hudební nástroj,osvěží si základy hudební nauky přímo související s hrou na nástroj.

Kytara pokročilí 3

ČT 18:00-19:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Volno

Zájmový kroužek je vhodný pro již pokročilé účastníky od 3. třídy

Kytara začátečníci 2

ÚT 15:00-16:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Zájmový kroužek je určen pro začátečníky ve hře na kytaru. Děti se naučí základy hudební nauky a hry na hudební nástroj.

Kytara začátečníci 3

ÚT 17:00-18:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro začátečníky ve hře na kytaru. Děti se naučí základy hudební nauky a hry na hudební nástroj.

Kytara začátečníci 4

ČT 15:00-16:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro začátečníky ve hře na hudební nástroj - kytaru. Děti se naučí základy hudební nauky a hry na hudební nástroj.

Lego hrátky

PO 14:00-16:00

Věk 6-15

300 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro děti od 1.tříd, které si rády hrají s legem.

Mažoretky

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-12

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Poslední 3 místa

Mažoretky Motýlci

ČT 16:00-17:00

Věk 9-12

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Poslední místo!

Mažoretky Myšky

PÁ 14:30-16:30

Věk 12-15

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Poslední 4 místa

Zájmový kroužek mažoretky Myšky bude pracovat dle rozpisu, který obdržíte na první schůzce

Mažoretky přípravka

ČT 15:00-16:00

Věk 5-8

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Volno

Meteorologický Žehušice

PO 12:15-13:00, ST 12:15-13:00

Věk 12-14

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Kroužek je určen pro žáky ZŠ J.V.Sticha Punta Žehušice

Netradiční výtvarka

ČT 17:00-18:30

Věk 9-15

1 200 Kč / rok

DDM Čáslav

Volno

Plastikový modelář

ČT 16:00-18:00

Věk 10-15

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Volno

Počítačový Žehušice

ÚT 12:15-13:00

Věk 13-14

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 3 místa

Počítačový kroužek je určen pouze pto žáky ZŠ J.V.Sticha Punta Žehušice

Śachy

ST 16:00-18:00

Věk 7-18

600 Kč / rok

DDM Čáslav

Volno

Společenské tance 1

ÚT 16:00-17:00

Věk 7-15

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Volno

Výuka společenských tanců pro úplné začátečníky.

Společenské tance 2

ÚT 17:00-18:00

Věk 10-15

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Volno

Výuka společenských tanců pro pokročilé.

Sportovní hry 1 Žleby

ST 12:45-13:45

Věk 7-8

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Sportovní hry 2 Žleby

ČT 11:45-12:45

Věk 9-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Sportovní Vlkaneč

PO 14:00-15:00

Věk 7-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 2 místa

Stolní tenis Žehušice

PO 12:15-13:00

Věk 13-14

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Obsazeno

Stolní tenis je určen pro žáky ZŠ J.V.Sticha Punta Žehušice

Šikovné ruce Chotusice

ST 12:30-14:30

Věk 7-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

ZK určen pro žáky ZŠ Chotusice. ZK probíhá jednou za 14 dní - v sudé týdny.

Šperkování ZŠ Žiž. náměstí

ČT 13:00-14:30

Věk 8-11

ZŠ okolí

Obsazeno

Zájmový kroužek Šperkování je určen pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ Žižkovo náměstí Čáslav

Tanečně - sportovní Vlkaneč

ST 13:00-14:00

Věk 6-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední místo!

Taneční hrátky 1

PO 15:00-16:00

Věk 5-6

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Taneční kroužek je určen pro děti od 5 let. Při výuce je kladen důraz na správné držení těla, pohybový rozsah, základy rytmiky a estetiky. Pro děti jsou připraveny především základy moderních tanců, dětské tance, choreografie na pohádkové motivy a pohybové hry.

Taneční hrátky 2

ST 16:00-17:00

Věk 4-7

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Taneční hrátky 3

ČT 17:00-18:00

Věk 4-6

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Taneční hrátky 4

ST 15:00-16:00

Věk 3-6

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

TS BisKids

ČT 14:00-15:30

Věk 10-13

1 300 Kč / rok

Grand

Poslední 2 místa

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL a HOUSE. Děti se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 500 - 1000Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS Brownies

ČT 15:30-17:00

Věk 11-15

1 300 Kč / rok

Grand

Přijímáme náhradníky

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL a HOUSE. Děti se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS Bubblegums

ÚT 14:00-15:00

Věk 9-11

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Poslední 2 místa

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL a HOUSE. Děti se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS Cookies

PO 16:00-18:00

Věk 12-15

1 600 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL a HOUSE. Dívky se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS Gummies

ÚT 13:00-14:00

Věk 6-0

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Poslední 3 místa

Nový kroužek pro začátečníky z první a druhé třídy. Taneční skupina se bude věnovat převážně streetovému stylu HIp HOP. Děti se zde naučí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS Marshmallows

PO 14:00-15:00

Věk 8-10

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL a HOUSE. Děti se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS The Fuze

ČT 17:00-19:00

Věk 16-20

1 600 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL, VOGUE a HOUSE. Dívky se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Dívky se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

Ukulele 1

PO 17:00-18:00

Věk 9-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Poslední místo!

Zájmový kroužek je určen pro účastníky, kteří jsou pokročilí ve hře na tento hudební nástroj a hrají alespoň 2 roky na ukulele nebo kytaru. Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti ve hře na hudební nástroj,osvěží si základy hudební nauky přímo související se hrou na nástroj.

Ukulele 2

ÚT 14:00-15:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Poslední 3 místa

Zájmový kroužek je určen pro pokročilé ve hře na ukulele. Děti si osvěží základy hry na tento hudební nástroj, a také základy hudební nauky.

Ukulele 3

ČT 16:00-17:00

Věk 7-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro mírně pokročilé účastníky. Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti ve hře na hudební nástroj,osvěží si základy hudební nauky přímo související se hrou na nástroj.

Vaření 3

ČT 15:00-17:00

Věk 8-15

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

V zájmovém kroužku Vaření se naučí děti správnému stolování, základům vaření jednodušších i složitějších jídel.

Vaření 1

PO 14:00-16:00

Věk 8-12

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Vaření 2

ÚT 15:00-17:00

Věk 8-15

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

V zájmovém kroužku Vaření se naučí děti správnému stolování, základům vaření jednodušších i složitějších jídel.

Výtvarný - ZŠ Náměstí

PO 12:45-14:15

Věk 6-9

400 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 4 místa

Zájmový kroužek určen pro děti z 1. a 2. třídy.

Výtvarný 1 Žehušice

PO 11:30-12:30

Věk 6-7

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 2 místa

ZK je určen pro žáky 1.tříd ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice.

Výtvarný 2 Žehušice

PO 12:30-13:30

Věk 7-8

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 4 místa

ZK je určen pro žáky 2.tříd ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice.

Výtvarný 3 Žehušice

PO 13:30-14:30

Věk 8-9

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

ZK je určen pro žáky 3.tříd ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice.

Výtvarný 4 Žehušice

PO 14:30-15:30

Věk 9-10

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek Výtvarný 4 je určen pro žáky 4.tříd ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice.

Výtvarný ZŠ Krchleby

PO 13:30-15:00

Věk 6-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 2 místa

Zájmový kroužek Výtvarný je určen pro děti od 6 - 11 let ze ZŠ Krchleby.

Zábavný klub 1 ZŠ Masarykova

PO 12:30-15:30, ÚT 12:30-15:30, ST 12:30-15:30, ČT 11:30-15:30, PÁ 12:30-15:30

Věk 8-9

ZŠ okolí

Obsazeno

Zábavný klub 1 je určen pro žáky 3. tříd ZŠ Masarykova Čáslav.

Zábavný klub 2 ZŠ Žižk. náměstí

PO 12:15-15:30, ÚT 12:15-15:30, ST 11:30-15:30, ČT 12:15-15:30, PÁ 11:30-15:30

Věk 9-10

ZŠ okolí

Obsazeno

Zábavný klub 2 je určen pro žáky od 3. tříd ZŠ Žižkovo náměstí Čáslav.

Zábavný klub 3 ZŠ Masarykova

PO 12:30-15:30, ÚT 12:30-15:30, ST 12:30-15:30, ČT 13:15-15:30, PÁ 12:30-15:30

Věk 9-9

ZŠ okolí

Obsazeno

Zábavný klub 3 je určen pro žáky 4.tříd ZŠ Masarykova Čáslav.

Zábavný klub 4 ZŠ Sadová

PO 12:30-15:00, ÚT 12:30-15:00, ST 12:30-15:00, ČT 12:30-15:00, PÁ 12:30-15:00

Věk 9-10

ZŠ okolí

Volno

Zábavný klub 4 je určen pro žáky 4. tříd ZŠ Sadová Čáslav.

Zábavný klub 5 ZŠ Sadová

PO 12:30-15:30, ÚT 12:30-15:30, ST 12:30-15:30, ČT 12:30-15:30, PÁ 12:30-15:30

Věk 8-10

ZŠ okolí

Volno

Zábavný klub 5 je určen pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ Sadová Čáslav.

Zábavný klub 6 ZŠ Sadová

PO 12:30-15:00, ÚT 12:30-15:00, ST 12:30-15:00, ČT 12:30-15:00, PÁ 12:30-15:00

Věk 10-13

ZŠ okolí

Volno

Zábavný klub 6 je určen pro žáky 4. - 7. tříd ZŠ Sadová Čáslav.