Kroužky 2021/2022

Počet nalezených kroužků: 101

Angličtina hrou ZŠ Vlkaneč

ČT 13:00-14:00

Věk 6-8

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Obsazeno

Angličtina hrou 1 ZŠ Náměstí

ÚT 12:20-13:05

Věk 8-9

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

zájmový kroužek pro 3.A ZŠ náměstí Čáslav

Angličtina hrou 2 ZŠ Náměstí

ST 11:30-12:15

Věk 8-9

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední místo!

Zájmový kroužek je určen pro děti ze třídy 3.B ZŠ náměstí Čáslav

Atletika A1

ÚT 16:00-17:00, ČT 16:00-17:00

Věk 8-11

Vodranty

Obsazeno

Atletika A2

ÚT 16:00-17:00, ČT 16:00-17:00

Věk 8-11

Vodranty

Přijímáme náhradníky

Atletika B1

ÚT 16:00-17:00

Věk 8-10

600 Kč / rok

Vodranty

Obsazeno

Pro děti narozené 2012, 2013.

Atletika B2

ÚT 16:00-17:00

Věk 8-10

600 Kč / rok

Vodranty

Obsazeno

Pro děti narozené 2012, 2013.

Atletika B3

ČT 16:00-17:00

Věk 8-9

600 Kč / rok

Vodranty

Obsazeno

Pro děti narozené 2012, 2013.

Atletika B4

ČT 16:00-17:00

Věk 8-10

600 Kč / rok

Vodranty

Obsazeno

Pro děti narozené 2012, 2013.

Atletika C1

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-8

600 Kč / rok

Vodranty

Obsazeno

Atletika C2

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-8

600 Kč / rok

Vodranty

Obsazeno

Atletika D1

ČT 17:00-18:00

Věk 6-8

600 Kč / rok

Vodranty

Obsazeno

Pro děti narozené 2013 - 2015.

Atletika D2

ČT 17:00-18:00

Věk 6-8

600 Kč / rok

Vodranty

Obsazeno

Pro děti narozené 2013 - 2015.

Atletika E1 + E2

ČT 17:00-18:00

Věk 5-6

600 Kč / rok

Vodranty

Obsazeno

Dívčí klub

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-15

1 200 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Zájmový kroužek je zaměřen na rozvoj kreativity a tvořivosti. V kroužku bude probíhat výroba dívčích doplňků s využiím sezónních materiálů a s použitím různých technik. Na hodinách bude probíhat ja individuální, tak kolektivní práce.

Flétna 1

PO 15:00-16:00

Věk 8-15

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro začátečníky, ale i pokročilé, kteří ovládají hru na zobcovou flétnu. Děti se naučí základy hudební nauky a hry na hudební nástroj.

Flétna 1 ZŠ Krchleby

ST 13:00-13:30

Věk 6-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Obsazeno

Zájmový kroužek Flétna je určen pro žáky od 6 - 11 let ze ZŠ Krchleby.

Flétna 2 ZŠ Krchleby

ÚT 15:00-15:30

Věk 6-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Obsazeno

Zájmový kroužek Flétna 2 je určen pro žáky 6 - 11 let ze ZŠ Krchleby.

Florbal 1

ÚT 16:00-17:30

Věk 13-18

1 000 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 1 otevřen pro děti od 8. třídy + středoškoláky. ZK probíhá v tělocvičně BIOS - SPŠ a OA Čáslav.

Florbal 1 Vrdy

PO 15:00-16:00

Věk 12-13

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 1 Vrdy je otevřen pro děti z 6. - 9. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Vrdy.

Florbal 1 Žehušice

ÚT 12:15-13:00

Věk 9-10

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední místo!

Zájmový kroužek Florbal 1 je určen pro žáky 4.a 5. tříd ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice.

Florbal 2

ÚT 17:30-18:30

Věk 0-0

800 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 2 je otevřen pro děti z 6. - 7. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Masarykova.

Florbal 2 Vrdy

ÚT 15:00-16:00

Věk 14-15

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 2 Vrdy je otevřen pro děti z 8. - 9. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Vrdy.

Florbal 2 Žehušice

ČT 12:15-13:00

Věk 11-15

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek Florbal 2 je určen pro žáky 6.- 9. tříd ZŠ J.V.Sticha Punta Žehušice

Florbal 3

ÚT 18:30-19:30

Věk 0-0

800 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 3 otevřen pro děti z 8. - 9. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Masarykova.

Florbal 3 Vrdy

ST 13:00-14:00

Věk 6-8

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 3 je otevřen pro děti z 1. - 2. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Vrdy

Florbal 4

PÁ 16:00-17:30

Věk 0-0

800 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 4 otevřen pro děti z 3. - 5. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Masarykova.

Florbal 4 Vrdy

ST 14:00-16:00

Věk 9-10

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Přijímáme náhradníky

Zájmový kroužek florbal 4 je otevřen pro děti z 3. - 4. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Vrdy.

Florbal 5 Vrdy

ST 15:00-16:00

Věk 11-12

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek florbal 4 je otevřen pro děti z 3. - 4. třídy. ZK probíhá v tělocvičně ZŠ Vrdy.

Florbal Žleby

PÁ 13:30-14:30

Věk 12-15

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Hry a cvičení ZŠ Vrdy

ČT 14:45-15:45

Věk 9-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 2 místa

Zájmový kroužek Hry a cvičení je určen pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ Vrdy.

Jóga pro dospělé

PO 18:30-20:00

Věk 15-99

DDM Čáslav

Poslední místo!

Posílení a harmonizace celého těla, vhodné i pro začátečníky

Keramická plastika 1

ST 13:45-15:45

Věk 10-18

1 900 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Kroužek je určen pro děti a mládež s dobrou znalostí základů modelování, tvoření z plátů, hádkové techniky a dalších technik.

Keramická plastika 2

ST 16:00-18:00

Věk 10-18

1 900 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Kroužek je určen pro děti a mládež s dobrou znalostí práce s keramickou hlínou a technik tvoření z plátů, modelování, hádkové techniky a dalších technik.

Keramický předškoláček

ST 12:45-13:45

Věk 5-6

1 200 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Keramika pro děti předškolního věku, které již navštěvovaly keramický kroužek.

Keramický školkáček

ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

1 200 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Keramický kroužek je pro děti, které ještě nechodily na keramiku. Budou se seznamovat s keramickou hlínou a vytvářet jednoduché výrobky přizpůsobené jejich věku.

Keramika

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-15

1 200 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Kroužek keramiky je určen pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Děti se naučí základům práce s keramickým materiálem.

Keramika mírně pokročilí

ÚT 14:00-15:30

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Kroužek keramiky je určen pro účastníky, kteří minulý rok navštěvovali zájmový kroužek Keramika pro začátečníky. V tomto ZK budeme prohlubovat základní znalosti práce s keramickou hlínou a různé techniky jejího zpracování, tvarování a dekorování.

Keramika pokročilí 1

PO 13:45-14:45

Věk 8-12

1 200 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Keramika pokročilí 2

ÚT 15:30-17:00

Věk 9-15

1 700 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Keramika pokročilí 3

ČT 14:30-16:00

Věk 9-16

1 700 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Kroužek keramiky je určen pro účastníky se znalostí základních technik výroby z keramického materiálu a se základy techniky glazování.

Keramika začátečníci 1

PO 12:45-13:45

Věk 6-10

1 200 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Keramika začátečníci 2

PO 14:45-15:45

Věk 6-15

1 200 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Zájmový kroužek Keramika začátečníci 2 je určen pro začátečníky, kteří ještě s keramickou hlínou nepřišli do kontaktu, popř. s malými zkušenostmi. Společně se naučíme základům práce s keramickým materiálem,(modelování, hádkové technice a dalším), základům glazování (povrchová úprava) výrobků).

Keramika začátečníci 3

ČT 13:30-14:30

Věk 6-16

1 200 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Zájmový kroužek Keramika pro začátečníky 3 je určen pro začátečníky, kteří ještě s keramickou hlínou nepřišli do kontaktu, popř. s malými zkušenostmi. Společně se naučíme základům práce s keramickým materiálem,(modelování, hádkové technice a dalším), základům glazování (povrchová úprava) výrobků).

Kick box

ST 18:00-19:30

Věk 10-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Klávesy

ÚT 13:00-14:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro začátečníky i pro mírně pokročilé. Děti se naučí základy hudební nauky a hry na hudební nástroj.

Klub ručních prací

ÚT 16:00-18:00

Věk 10-99

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro zájemce, kteří mají rádi ruční práce, zejména paličkování, háčkování, pletení, korálkování a jiné.

Kytara pokročilí 1

PO 16:00-17:00

Věk 10-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro účastníky, kteří již alespoň 3 roky aktivně hrají na kytaru. Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti ve hře na hudební nástroj,osvěží si základy hudební nauky přímo související s hrou na nástroj.

Kytara pokročilí 2

ÚT 16:00-17:00

Věk 10-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro účastníky, kteří již alespoň 3 roky aktivně hrají na kytaru. Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti ve hře na hudební nástroj,osvěží si základy hudební nauky přímo související s hrou na nástroj.

Kytara pokročilí 3

ČT 18:00-19:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Volno

Zájmový kroužek je vhodný pro již pokročilé účastníky od 3. třídy

Kytara začátečníci 2

ÚT 15:00-16:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro začátečníky ve hře na kytaru. Děti se naučí základy hudební nauky a hry na hudební nástroj.

Kytara začátečníci 3

ÚT 17:00-18:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro začátečníky ve hře na kytaru. Děti se naučí základy hudební nauky a hry na hudební nástroj.

Kytara začátečníci 4

ČT 15:00-16:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro začátečníky ve hře na hudební nástroj - kytaru. Děti se naučí základy hudební nauky a hry na hudební nástroj.

Lego hrátky

PO 14:00-16:00

Věk 6-15

300 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro děti od 1.tříd, které si rády hrají s legem.

Mažoretky

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-12

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Mažoretky Motýlci

ČT 16:00-17:00

Věk 9-12

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Mažoretky Myšky

PÁ 14:30-16:30

Věk 12-15

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek mažoretky Myšky bude pracovat dle rozpisu, který obdržíte na první schůzce

Mažoretky přípravka

ČT 15:00-16:00

Věk 5-8

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Meteorologický Žehušice

PO 12:15-13:00, ST 12:15-13:00

Věk 12-14

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Kroužek je určen pro žáky ZŠ J.V.Sticha Punta Žehušice

Netradiční výtvarka

ČT 17:00-18:30

Věk 9-15

1 200 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Plastikový modelář

ČT 16:00-18:00

Věk 10-15

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Volno

Počítačový Žehušice

ÚT 12:15-13:00

Věk 13-14

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 3 místa

Počítačový kroužek je určen pouze pto žáky ZŠ J.V.Sticha Punta Žehušice

Společenské tance

ÚT 16:00-17:00

Věk 7-15

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Výuka společenských tanců pro úplné začátečníky.

Společenské tance 2

ÚT 17:00-18:00

Věk 10-15

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Volno

Výuka společenských tanců pro pokročilé.

Sportovní hry 1 Žleby

ST 12:45-13:45

Věk 7-8

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Sportovní hry 2 Žleby

ČT 11:45-12:45

Věk 9-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Sportovní Vlkaneč

PO 14:00-15:00

Věk 7-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 2 místa

Stolní tenis Žehušice

PO 12:15-13:00

Věk 13-14

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Obsazeno

Stolní tenis je určen pro žáky ZŠ J.V.Sticha Punta Žehušice

Šachy

ST 16:00-18:00

Věk 7-18

600 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Šikovné ruce Chotusice

ST 12:30-14:30

Věk 7-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

ZK určen pro žáky ZŠ Chotusice. ZK probíhá jednou za 14 dní - v sudé týdny.

Šperkování ZŠ Žiž. náměstí

ČT 13:00-14:30

Věk 8-11

ZŠ okolí

Obsazeno

Zájmový kroužek Šperkování je určen pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ Žižkovo náměstí Čáslav

Tanečně - sportovní Vlkaneč

ST 13:00-14:00

Věk 6-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední místo!

Taneční hrátky 1

PO 15:00-16:00

Věk 5-6

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Taneční kroužek je určen pro děti od 5 let. Při výuce je kladen důraz na správné držení těla, pohybový rozsah, základy rytmiky a estetiky. Pro děti jsou připraveny především základy moderních tanců, dětské tance, choreografie na pohádkové motivy a pohybové hry.

Taneční hrátky 2

ST 16:00-17:00

Věk 4-7

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Taneční hrátky 3

ČT 17:00-18:00

Věk 4-6

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Taneční hrátky 4

ST 15:00-16:00

Věk 3-6

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

TS BisKids

ČT 14:00-15:30

Věk 10-13

1 300 Kč / rok

Grand

Přijímáme náhradníky

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL a HOUSE. Děti se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 500 - 1000Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS Brownies

ČT 15:30-17:00

Věk 11-15

1 300 Kč / rok

Grand

Přijímáme náhradníky

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL a HOUSE. Děti se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS Bubblegums

ÚT 14:00-15:00

Věk 9-11

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL a HOUSE. Děti se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS Cookies

PO 16:00-18:00

Věk 12-15

1 600 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL a HOUSE. Dívky se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS Gummies

ÚT 13:00-14:00

Věk 6-0

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Nový kroužek pro začátečníky z první a druhé třídy. Taneční skupina se bude věnovat převážně streetovému stylu HIp HOP. Děti se zde naučí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS Marshmallows

PO 14:00-15:00

Věk 8-10

1 000 Kč / rok

DDM Čáslav

Přijímáme náhradníky

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL a HOUSE. Děti se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Děti se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

TS The Fuze

ČT 17:00-19:00

Věk 16-20

1 600 Kč / rok

Grand

Obsazeno

Taneční skupina se věnuje převážně streetovým tancům HIP HOP, DANCEHALL, VOGUE a HOUSE. Dívky se zde učí základním tanečním krokům daného tanečního stylu,držení těla, uvolnění, práce s tělem, vnímání hudby, uvědomění sebe sama. Dívky se prezentují na různých kulturních událostech v regionu a účastní se přes rok několika tanečních soutěží. Věkové omezení je orientační. Rozhodující jsou dovednosti a domluva s lektrokou. Kromě účastnického poplatku je třeba počítat během školního roku s dalšími výdaji - pořízení kostýmu (cca 1000 - 1500Kč), startovným (100 - 200Kč / soutěž), dopravou atp.

Ukulele 1

PO 17:00-18:00

Věk 9-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro účastníky, kteří jsou pokročilí ve hře na tento hudební nástroj a hrají alespoň 2 roky na ukulele nebo kytaru. Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti ve hře na hudební nástroj,osvěží si základy hudební nauky přímo související se hrou na nástroj.

Ukulele 2

ÚT 14:00-15:00

Věk 8-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro pokročilé ve hře na ukulele. Děti si osvěží základy hry na tento hudební nástroj, a také základy hudební nauky.

Ukulele 3

ČT 16:00-17:00

Věk 7-18

700 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Zájmový kroužek je určen pro mírně pokročilé účastníky. Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti ve hře na hudební nástroj,osvěží si základy hudební nauky přímo související se hrou na nástroj.

Vaření 3

ČT 15:00-17:00

Věk 8-15

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

V zájmovém kroužku Vaření se naučí děti správnému stolování, základům vaření jednodušších i složitějších jídel.

Vaření 1

PO 14:00-16:00

Věk 8-12

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

Vaření 2

ÚT 15:00-17:00

Věk 8-15

800 Kč / rok

DDM Čáslav

Obsazeno

V zájmovém kroužku Vaření se naučí děti správnému stolování, základům vaření jednodušších i složitějších jídel.

Výtvarný - ZŠ Náměstí

PO 12:45-14:15

Věk 6-9

400 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 4 místa

Zájmový kroužek určen pro děti z 1. a 2. třídy.

Výtvarný 1 Žehušice

PO 11:30-12:30

Věk 6-7

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 2 místa

ZK je určen pro žáky 1.tříd ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice.

Výtvarný 2 Žehušice

PO 12:30-13:30

Věk 7-8

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 4 místa

ZK je určen pro žáky 2.tříd ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice.

Výtvarný 3 Žehušice

PO 13:30-14:30

Věk 8-9

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

ZK je určen pro žáky 3.tříd ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice.

Výtvarný 4 Žehušice

PO 14:30-15:30

Věk 9-10

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Volno

Zájmový kroužek Výtvarný 4 je určen pro žáky 4.tříd ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice.

Výtvarný ZŠ Krchleby

PO 13:30-15:00

Věk 6-11

200 Kč / rok

ZŠ okolí

Poslední 2 místa

Zájmový kroužek Výtvarný je určen pro děti od 6 - 11 let ze ZŠ Krchleby.

Zábavný klub 1 ZŠ Masarykova

PO 12:30-15:30, ÚT 12:30-15:30, ST 12:30-15:30, ČT 11:30-15:30, PÁ 12:30-15:30

Věk 8-9

ZŠ okolí

Obsazeno

Zábavný klub 1 je určen pro žáky 3. tříd ZŠ Masarykova Čáslav.

Zábavný klub 2 ZŠ Žižk. náměstí

PO 12:15-15:30, ÚT 12:15-15:30, ST 11:30-15:30, ČT 12:15-15:30, PÁ 11:30-15:30

Věk 9-10

ZŠ okolí

Poslední místo!

Zábavný klub 2 je určen pro žáky od 3. tříd ZŠ Žižkovo náměstí Čáslav.

Zábavný klub 3 ZŠ Masarykova

PO 12:30-15:30, ÚT 12:30-15:30, ST 12:30-15:30, ČT 13:15-15:30, PÁ 12:30-15:30

Věk 9-9

ZŠ okolí

Obsazeno

Zábavný klub 3 je určen pro žáky 4.tříd ZŠ Masarykova Čáslav.

Zábavný klub 4 ZŠ Sadová

PO 12:30-15:00, ÚT 12:30-15:00, ST 12:30-15:00, ČT 12:30-15:00, PÁ 12:30-15:00

Věk 9-10

ZŠ okolí

Obsazeno

Zábavný klub 4 je určen pro žáky 4. tříd ZŠ Sadová Čáslav.

Zábavný klub 5 ZŠ Sadová

PO 12:30-15:30, ÚT 12:30-15:30, ST 12:30-15:30, ČT 12:30-15:30, PÁ 12:30-15:30

Věk 8-10

ZŠ okolí

Obsazeno

Zábavný klub 5 je určen pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ Sadová Čáslav.

Zábavný klub 6 ZŠ Sadová

PO 12:30-15:00, ÚT 12:30-15:00, ST 12:30-15:00, ČT 12:30-15:00, PÁ 12:30-15:00

Věk 10-13

ZŠ okolí

Poslední místo!

Zábavný klub 6 je určen pro žáky 4. - 7. tříd ZŠ Sadová Čáslav.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.